เปรียบเทียบ การเทรดด้วยตัวเอง กับการใช้ระบบ Copy Trade ของ ZuluTrade   การเทรดด้วยตัวเอง 1.จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคของค่าเงิน 2. ต้องมีเวลาติดตามข่าวสารอย่างมากเพื่อคิดวิเคราะห์แนวโน้มตลาด 3. หากอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการเทรดของเราเกิดปัญหาขัดข้อง เช่น ไฟดับ คอมพิวเตอร์หรือสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีปัญหา จะทำให้เราไม่สามารถเทรดทำกำไรได้ 4. มีอารมณ์ส่วนตัวของเราเข้ามาเกี่ยวข้องในการเทรด ทำให้การคิดวิเคราะห์ผิดพลาด 5.ยังเป็นลักษณะใช้แรงทำงานแล