Usd/Chf H4 19/02/2559ช่วงนี้ TF ใหญ่ๆ ไม่มีจังหวะเข้าเทรด ส่วนใหญ่ไซต์เวย์หรือไม่ก็ออกตัววิ่งเปรี้ยวไปแล้ว ทำได้คงถอยมาเทรดระยะสั้น-กลาง ไปพลางๆ ก่อน กระนั้นก็ยังไม่มีคู่ไหนน่าจับตามอง เพราะส่วนใหญ่ก็ยังลูกผีลูกคน เข้าเทรดก็กลัวเพลี้ยงพล้ำ เพราะสถานะการณ์ยังไม่ชัดเจน … USD/CHF TF H4 ดูแนวฟิโบนัชชี่ ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ระยะพักตัวพอดีน่าติดตามลุ้นครับว่าจะขึ้นหลือโดนตบกลับไปลงต่อตามเดิม