Gold 07/03/2559 TF Week ทองคำกราฟรายสับดาห์ มีจุดน่าสนใจคือ ตอนนี้ไต่ระดับขึ้นมาแตะเป้าหมายระดับ 161.8 ของฟิโบนัชชี่แล้ว สับดาห์นี้ต้องตามลุ้นกันว่าจะสามารถขึ้นไปยืนเหนือ ระดับนัยยะสำคัญทางจิตวิทยาที่ระดับราคา 1270-1280 ได้หรือไม่ …..ถ้าจบสับดาห์ยืนอยู่เหนือได้ ก็อาจมองได้ว่าเป็นขาขึ้นของทองคำอย่างแท้จริง ประจวบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน ทองคำน่าจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยของนักลงทุนที่ไม่ควรมองข้าม