เว็บไซต์ ThaiForex24.com

ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่ม 24 Groups(Twenty-Four Groups)

 

วิสัยทัศน์

มุ่งสรรค์สร้างพัฒนาการลงทุนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อก้าวไปสู่การลงทุนที่มั่งคั่งและมั่นคง

 

พันธกิจ

นำเสนอข้อมูลและแนวทางการลงทุนในตลาด Forex อย่างครบถ้วน

 

วัตถุประสงค์

1. เป็นแหล่งข้อมูลการลงทุนในตลาด Forex

2. พัฒนาการลงทุนอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้การดำเนินงานบนความเสี่ยงที่จำกัด

 

ความหมายโลโก้

logo120png

 

1.  ตัวเลข 24 หมายถึงเวลา (1 วัน เท่ากับ 24 ชั่วโมง)

เวลาคือสิ่งที่เดินไปข้างหน้าไม่เคยหยุดนิ่ง และการทำงานของกลุ่ม 24 Groups ก็เช่นเดียวกัน เราจะก้าวไปข้างหน้า พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง

 

2. สีเขียวอ่อนพื้นหลังของโลโก้

สื่อถึงสีเขียวอ่อนของธรรมชาติ ที่บ่งบอกถึงความสดชื่น สดใส และหมายถึงยอดอ่อนของใบไม้ที่กำลังผลิบาน ในกรณีนี้จึงหมายถึงการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ และเมื่อมารวมกับตัวเลข 24 จึงหมายถึง การเริ่มต้นพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้ปรัชญาการทำงานคือ ก้าวหน้า มั่งคั่ง มั่นคง

 

3. สีขาวพื้นหลังและลายเส้นของโลโก้

หมายถึงความบริสุทธิ์ ยุติธรรม

 

logo24-2ok

 

4. ช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่าง วงกลม

เปรียบเหมือนทางเข้า และทางออก นัยยะนี้หมายถึง ชีวิตไม่มีทางตัน  เมื่อมีทางเข้าย่อมมีทางออกเสมอ  ในเชิงการให้กำลังใจจึงหมายถึง ทุกๆ ปัญหาที่เข้ามา ย่อมมีทางออกไว้ให้เราแก้ไขเสมอ เมื่อทุกปัญหามีทางแก้ไข การดำเนินงานจึงราบรื่น ราบเรียบ ไปได้ด้วยดีด้วยเช่นกัน

 

5. ช่องว่างระหว่างวงกลมเกิดจาก ส่วนหัวของหมายเลข 2 และส่วนหางของหมายเลข 4 หลุดออกนอกวงกลมไปเล็กน้อย

หมายถึง ความคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เพราะเราตระหนักดีว่าจินตนาภาพ หรือความคิดสร้างสรรค์เป็นจุดเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ 24 Groups จึงไม่จำกัดความคิดอยู่เพียงแต่ในกรอบเดิมๆ แคบๆ เท่านั้นแต่เรายังพร้อมที่จะเปิดกว้างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาต่อไป

 

logo24-2ok2

6. การเชื่อมต่อกันระหว่างหมายเลข 2 และ 4

หมายถึง การเชื่อมโยงโดยไม่ขาดจากกัน ในที่นี้จึงหมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียว ไม่ทอดทิ้งกันนั่นเอง

และในเชิงปรัชญาหมายถึง ทุกสรรพสิ่งล้วนเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงกัน ไม่สามารถแยกขาดออกจากกันได้นั่นเอง

 

ดังนั้นเมื่อไหร่ที่เห็น Logo สัญลักษณ์ 24 Gourps (Twenty-Four Groups) นั่นคือสัญลักษณ์ของ การเริ่มต้นไปสู่การพัฒนาอย่างสร้างสรร เพื่อก้าวไปสู่ความก้าวหน้า มั่งคั่งและมั่นคง ในชีวิต  

 

การดำเนินงานของกลุ่ม 24 Groups

การดำเนินงานของกลุ่มขับเคลื่อนโดยมีเว็บไซต์ thaiforex24.com เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

 

“มาร่วมเป็นครอบครัว 24(Twenty-Four) Groups ด้วยกันกับเรานะครับ”

 

thaiforex24.com

ติดต่อเรา